Kuusen taimet

Hyvät kuusen taimet ovat paksuvartisia, tukevia ja riittävän pitkiä. Tällaisilla taimilla istutettu kuusikko lähtee hyvin kasvuun eivätkä taimet sotkeudu heinikkoon.

Kaikki kasvattamamme kuusen taimet ovatkin vähintään 1,5 vuotiaita ja näin pystymme varmistumaan tuotteiden laadusta ja terveydestä. Näillä taimilla saadaan tuottava ja terve metsä!

Tietoa taimien kasvatuksesta

Taimien kasvatus alkaa hyvän siemenalkuperän hankkimisesta ja käytämmekin aina parhaita saatavilla olevia siemenalkuperiä. Siemenet kylvetään taimikennoihin automatisoidulla kylvökoneella, mistä kennot siirretään kasvihuoneeseen idätykseen ja alkukasvatukseen.

Keskikesän kasvatusvaiheessa kohokasvatuksella, ravinne- ja kosteustasojen tarkalla seurannalla sekä huolellisella lannoitusohjelmalla varmistetaan taimien hyvä laatu niin, että taimista kasvaa elinvoimaisia, tukevia ja terveitä. Kasvukauden loppupuolella lyhytpäiväkäsittelyllä valmistellaan taimet syysistutuksiin ja talvilepoon. Meillä Tuomiahon Taimistolla lähes kaikki taimet säilytetään talven yli ulkokentillä ja vain pieni osa toimituksista on pakkasvarastoituja taimia. Pitämällä taimia ensimmäisen talven ulkona luonnon olosuhteissa voimme varmistua siitä, että asiakkiaille lähtee varmasti terveitä ja laadukkaita taimia, eikä istutuksen jälkeisen talven aikana tule ikäviä yllätyksiä.

Kasvatuksen viimeisen vaiheen, pakkauksen yhteydessä taimet menevät lajitteluprosessin läpi, missä varmistetaan, että istutukseen päätyvät taimet ovat kriteerit täyttäviä, laadukkaita ja terveitä. Pakkauksen jälkeen taimet lähtevät asiakkaan noutamina tarhalta tai kuljetuspalvelumme toimittaa taimet suoraan istutuspaikalle.

Koivun taimet

Koivun taimet sopivat erinomaisesti ravinteikkaille kasvupaikolle, sekä pellonmetsitykseen.

Koivun taimia on tarjolla istutusputkella istutettavaa kokoa ja isompaa ”kuokka-kokoa”.

 

Taimien toimitus

Toimitamme taimia asiakkaille joustavasti joko pakettiautolla, lavarahtina tai matkahuollon pakettilähetyksinä. Yli puolet vuosittain kasvatettavista taimista lähtee toimituksina, joten jakeluverkko on laaja ja pystymme kattamaan taimitoimitukset hyvin Pohjois-Karjalan ja -Savon alueille.

Metsätaimet voidaan toimittaa tilanteesta riippuen suoraan istutuskohteelle tai muuhun sovittuun paikkaan (esim. asiakkaan pihaan). Suoraan metsään vietävät taimet ovat usein hengittävissä avopakkauksissa, eli välitöntä pakkausten avausta ei tarvita. Lämpötilasta riippuen taimet on toki hyvä istuttaa mahdollisimman nopeasti toimituksesta ja kastella tarvittaessa riittävän märäksi ennen istutusta. 

Männyn taimet

Männyn taimet soveltuvat hyvin kasvaville kuivahkon kankaan kohteille, missä kylvötaimilla on riski jäädä muun kasvillisuuden varjostamaksi.

Männyn istutuksella saadaan lisäksi hyvä alkukasvu männyn taimikolle ja näin ollen raivauksen tarve vähenee.

 

Uudistamispaketti

Taimien lisäksi on saatavissa metsänuudistaminen kokonaispakettina, mikä sisältää muokkauksen, taimet ja istuttamisen.

Myös taimien ja muokkauksen tilaaminen mahdollista omatoimiselle istuttajalle.

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin saat tarjouksen taimista helposti ja kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

    Yhteydenottopyyntö metsätaimista

    Tarjouspyyntölomake Taimet