Metsäpalvelut

Ota yhteyttä

Metsänomistajan kumppani yli 30 vuoden kokemuksella

Yrityksemme juuret ovat yksityisessä metsänomistuksessa ja yrittäjät ovat edelleen metsänomistajia. Toimintamme lähtökohtana onkin metsänomistajan hyödyn maksimointi kaikissa metsätalouden vaiheissa.

Metsän uudistaminen

Kokonaispaketti sisältäen maanmuokkauksen ja istutuksen tai kylvön.

Mätästys, taimet ja istutus; kuusen, koivun ja männyn uudistamisiin.

Äestys ja kylvö; männyn uudistamisiin.

Metsäomaisuuden hoito

Metsänhoitosopimus, kokonaisvaltainen suunnittelun, hakkuiden ja töiden hoito

Toimenpidesuunnittelu, hakkuiden ja hoitotöiden kartoitus ja toteutuksen suunnittelu

Hoitotöiden toteutus, metsähoitotöiden toteutus selkeään hinnoitteluun ja sopimukseen nojaten

Metsänlannoitus

Typpilannoitus kangasmaiden metsien lannoitukseen.

Tuhkalannoitus turvemaiden lannoitukseen.

Boorilannoitus kangas- ja turvemaiden lannoitukseen.

Metsänlannoitus toteutetaan helikopterilla, metsäkoneella tai miestyönä työlajista ja lannoituskohteesta riippuen.

Taimikonhoito

Taimikonhoito eli taimikon raivaus (varhaisperkaus) ja taimikon harvennus erikokoisiin taimikoihin.

Ennakkoraivaus tuleville hakkuualoille.

Teemme myös taimikon heinäyksiä tarvittaessa.

Tie- ja ojapalvelut

Metsäteiden ja yksityisteiden perusparannukset sekä uusien teiden rakentaminen.

Kunnostusojitus, eli olemassa olevien ojitusalueiden kunnostus.

Vesiensuojelutyöt, kunnostusojitusten yhteydessä tai omana työnään.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin saat tarjouksen taimista helposti ja kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

    Yhteydenottopyyntö

    Tarjouspyyntölomake Metsäpalvelut