Metsäpalvelut

Ota yhteyttä

Metsänomistajan asialla vuodesta 1991

Yrityksemme juuret ovat yksityisessä metsänomistuksessa ja yrittäjät ovat edelleen metsänomistajia. Toimintamme lähtökohtana onkin metsänomistajan hyödyn maksimointi kaikissa metsätalouden vaiheissa.

Metsän uudistaminen

Maanmuokkaus, istutus ja kylvö. Uudistaminen pakettina tai osina.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelmat, tila-arviot sekä luonnonhoito- ja METSO-kohteiden suunnittelu

Metsän lannoitus

Metsänlannoitus ilmasta, metsäkoneesta ja miestyönä. Kokonaispalvelu kaikkiin metsänlannoitustöihin

Taimikonhoito

Taimikonhoito, ennakkoraivaus, taimikon heinäys

Tie- ja ojapalvelut

Yksityis- ja metsätiet, sekä ojitukset ja vesiensuojelutyöt

Metsän uudistaminen

Kokonaispaketti sisältäen maanmuokkauksen ja istutuksen tai kylvön.

Mätästys, taimet ja istutus; kuusen, koivun ja männyn uudistamisiin.

Äestys ja kylvö; männyn uudistamisiin.

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnittelma, kokonaisvaltainen metsätalouden toimintasuunnitelma.

Tila-arvio, Metsätilan arvon määrittäminen mm. sukupolvenvaihdosta ja myyntiä varten.

FSC-metsäsuunnitelmat ja METSO-suojelualueet, erityistä luontoarvojen määritystä vaativat metsänarvioinnin työt.

Metsänlannoitus

Typpilannoitus kangasmaiden metsien lannoitukseen.

Tuhkalannoitus turvemaiden lannoitukseen.

Boorilannoitus kangas- ja turvemaiden lannoitukseen.

Metsänlannoitus toteutetaan helikopterilla, metsäkoneella tai miestyönä työlajista ja lannoituskohteesta riippuen.

Taimikonhoito

Taimikonhoito eli taimikon raivaus (varhaisperkaus) ja taimikon harvennus erikokoisiin taimikoihin.

Ennakkoraivaus tuleville hakkuualoille.

Teemme myös taimikon heinäyksiä tarvittaessa.

Tie- ja ojapalvelut

Metsäteiden ja yksityisteiden perusparannukset sekä uusien teiden rakentaminen.

Kunnostusojitus, eli olemassa olevien ojitusalueiden kunnostus.

Vesiensuojelutyöt, kunnostusojitusten yhteydessä tai omana työnään.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin saat tarjouksen taimista helposti ja kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

Markku Räsänen

0500 913 574

markku.rasanen@metsatoimisto.fi

Yhteydenottopyyntö

Viestin tarkoitus