Tuhkalannoitus

Terveyslannoitus

 

 

Kysy tarjous

Tuhkalannoitus turvemaille

Tuhkan sisältämät fosfori ja kalium tasapainottavat turvemaiden ravinnetaloutta, minkä seurauksena maassa oleva runsas typen määrä tulee puustolle käytettäväksi. Tuhkalannoitus onkin terveys- ja kasvatuslannoituksen yhdistelmä, se lisää puuston kasvua ja parantaa terveyttä. Tuhkalannoituksen seurauksena turvemaiden metsät kasvavat enemmän, suorempaa ja paremmalla tukkiprosentilla.

Paras lannoitemäärä riippuu kohteen puustosta ja kasvupaikan ravinteikkuudesta, mutta pääsääntöisesti levitysmäärä on 3000-4000 kg/ha välillä. Optimoimme lannoitustyömaat aina niin, että sijoitettu summa on mahdollisimman pieni ja sille saatava tuotto mahdollisimman suuri!

Yhden tuhkalannoituksen vaikutusaika on yli 30 vuotta joten lannoitus kannattaa pääsääntöisesti tehdä heti kun potentiaalinen kohde havaitaan. Tuhkalannoitus on hyödyllinen myös taimikoissa, joten lannoitusta ei kannata jättää tekemättä tulossa olevan uudistushakkuun vuoksi.

Tuhkalannoitus lisää metsän vuosittaista kasvua 2-6 m3/ha ja on vaikutusajaltaan pitkä, 25-35 vuotta. Vaikutusaika on hieman erillainen eri ravinteilla, kaliumin teho loppuu 25-30 vuoden päästä lannoituksesta ja fosforin vaikutus kestää jopa 40 vuotta.

Tuhkalannoituksen taloudellinen tuotto

Tuhkalannoituksen tuotto riippuu suuresti lannoitettavan turvemaan ravinteikkuudesta (typen määrästä) ja tuotto vaihtelee kohteittain selkeästi enemmän kuin kangasmaan kasvatuslannoituksessa.

Lannoituksella saadaan 70-120 kuutiota/ha, ja vaikutusaika tämän saavuttamiseen on keskimäärin 30 vuotta. Lannoitus maksaa n. 450 €/ha + alv. Kokonaistuotto 30 vuoden vaikutusajalle on 4950 €, mikä on 7,6 kertainen sijoitukseen verrattuna. Lisäksi tuhkalannoituksena tehtävälle terveyslannoitukselle on saatavissa metka-tuki (270 €/ha), joka parantaa tuottoa entisestään.

 

Hintatuotto / vtuotto / 30vinvestoinnin
tuotto %/v
Perus450 €/ha165 €4950 € 8,32 %
Metka180 €/ha165 €4950 €11,7 %

Lannoituksen hinta

Tuhkalannoitus alk. 450 €/ha

Tuhkalannoitukseen saatavissa Metka-tuki 270 €/ha

Lannoitus ja ympäristö

Mitä lannoitteet sisältävät?
Tuhkalannoituksessa metsään lisätään ravinteita jotka muodostavat pullonkaulan puuston kasvulle. Suurinosa näistä ravinteista on fosforia ja kaliumia, lisäksi lannoitteissa on booria ja muita hivenravinteita. Rakeistetun tuhkan sisältämät ravinteet vapautuvat hitaasti vuosikymmenien aikana, mistä johtuen puut ja aliskasvos pystyvät käyttämään ravinteet tehokkaasti eikä huuhtoumia esiinny.

Vaikuttaako lannoitus marjastamiseen ja sienestämiseen?
Tuhkalannoitus ei vaikuta marjoihin, sieniin ja muihin luonnon tuotteisiin negatiivisesti. Marjasato saattaa jopa olla lannoituksen jälkeen runsaampaa maan parantuneen ravinnetilan myötä.

Tuhkalannoituksen vaikutukset vesistöihin?
Kun tuhkalannoitus tehdään oikein, siitä ei aiheudu riskiä tai vahinkoa vesistön kunnolle. Oikein tehdyssä lannoituksessa määrät on mitoitettu sopivasti ja lannoitusalueet rajattu oikein, sekä ojien sijainnit otettu huomioon. Teemme lannoitussuunnitelmat aina tarkasti ja huolehdimme ettei lannoitetta päädy työalueen ulkopuolelle, sillä ojissa ja järvissä olevat lannoitteet eivät puuston kasvua paranna.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin katsotaan löytyykö metsistä hyviä kohteita metsänlannoitukseen!

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

    Jätä yhteydenottopyyntö metsän lannoituksesta

    Tarjouspyyntölomake Metsälannoitus