Boorilannoitus

Terveyslannoitus

 

 

Kysy tarjous

Boorilannoitus – Milloin ja minne?

Boorilannoitus voidaan tehdä joustavasti varttuneisiin metsiin kuin taimikoillekin. Turve- ja kangasmailla voi kummallakin olla boorinpuutosta, joten lannoitus on aiheellista maapohjista riippumatta. Boorilannoitus ei ole riippuvainen muista toimenpiteistä, vaan se kannattaa tehdä aina mahdollisimman nopeasti kun puutosoireita on havaittu!

Tehokkaaseen boorilannoitustyömaahan riittää jo muutaman hehtaarin kokoinen alue. Levitys voidaan tehdä joko helikopterilla rakeistetulla tuhkalla, tai miestyönä nestelannoittella.

Boorilla tehtävä terveyslannoituksen tarve on yleisintä kuusikoissa, mutta myös männiköissä esiintyy boorinpuutosta ja lannoitus on siten tarpeellista myös siellä.

Boorilannoitus on edullinen ja pitkävaikutteinen toimenpide, mikä kannattaa tehdä aina kun puutos on havaittu! Sijoitus on kannattava, jos lannoituksen myötä koko kiertoajalla saadaan kymmenen kuutiota enemmän tukkia kuin ravinnepuutoksesta kärsivästä metsästä.

Boorinpuutoksen aiheuttamat kasvuhäiriöt

 • Haarakkuus
 • Poikaoksat
 • Pallolatvat
 • Mutkaisuus
 • Heikentynyt pituuskasvu

Boorinpuutos

Boorinpuutos aiheuttaa runkovikoja ja heikentää puuston pituuskasvua. Pahimmillaan puutos tyrehdyttää puuston kasvun lähes kokonaan. Boorinpuutosta esiintyy niin männyssä kuin kuusessa, mutta kuusella vaikutukset ovat suuremmat ja paremmin havaittavissa.

Boorinpuutoksen hoitamatta jättäminen heikentää tukkiprosenttia merkittävästi ja vakavampi puutos vähentää myös puuntuotosta. Taloudellinen vaikutus on erittäin suuri! Ainoa keino puutoksen korjaamiseen on boorilannoitus.

  Ylemmästä kuvasta nähdään miten jo lievä boorinpuutos vaikuttaa metsän taloudelliseen arvoon, vaikka puut kasvaisivat kohtuullisesti. Kuvan keskivaiheilla näkyy boorinpuutoksen aiheuttama haarautuminen ja siitä lähtenyt poikaoksa. Vioittunut kohta on 2-3 metrin korkeudella, joten suurimman tilavuuden omaava tyviosa joudutaan luultavasti tekemään hakkuussa kuiduksi. Jos ravinnepuutosta ei korjata boorilannoituksella, tulee vioittuminen todennäköisesti uusiutumaan ylemmäs runkoon ja tukkiprosentti jää erittäin heikoksi. 

  Alemmasta kuvasta nähdään, kuinka vakavasta boorinpuutoksesta kärsivän taimikon kasvu on pysähtynyt lähes kokonaan ja kuuset ovat ruenneet pensastumaan. 

  Lannoituksen hinta

  Boorilannoitus alk. 250 €/ha

  (hintoihin lisätään alv. 24%)

  Boorilannoitukseen saatavissa Metka-tuki 155 €/ha. Tuen hakeminen sisältyy palvelun hintaan. 

  Lannoitus ja ympäristö

  Mitä boorilannoite sisältää?
  Boorilannoiteessa on vain booria, vesiliukoisena tai tuhkaan sitoutettuna. Boori on ihmisille ja eläimille vaaratonta ainetta.

  Vaikuttaako lannoitus marjastamiseen ja sienestämiseen?
  Boorilannoitus ei vaikuta marjoihin, sieniin tai muihin luonnon tuotteisiin.

  Boorilannoituksen vaikutukset vesistöihin?
  Nestemäisen boorilannoitteen levitysmäärä on pieni, vain 5 g/neliömetri (50 L/ha) joten se imeytyy nopeasti kasvustoon ja maaperään eikä lannoituksessa ole riskiä huuhtoumasta. Myös tuhka-boorin levitysmäärä on maltillinen 300 kg/ha. Lisäksi tuhkalannoitteet ovat hitaasti liukenevia joten puut ja muu kasvusto sitoo boorin tehokkaasti. Boorilla ei hivenravinteena ole muutenkaan vesistöjä rehevöittävää vaikutusta.

  Yhteystiedot

  Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin katsotaan löytyykö metsistä hyviä kohteita metsänlannoitukseen!

  Mikko Räsänen

  040 632 6925

  mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

   Jätä yhteydenottopyyntö metsän lannoituksesta

   Tarjouspyyntölomake Metsälannoitus