Taimikonhoito

Ota yhteyttä

Metsänomistajan asialla vuodesta 1991

Yrityksemme juuret ovat yksityisessä metsänomistuksessa ja yrittäjät ovat edelleen metsänomistajia. Toimintamme lähtökohtana onkin metsänomistajan hyödyn maksimointi kaikissa metsätalouden vaiheissa.

Palvelun hinnat

Myyntiehdot

Hintoihin lisätään alv. 24%

Työ hinnoitellaan aina kuviokohtaisesti, kysy tarkempaa, tiheys- ja läpimittaperusteista hinnastoa. 

Taimikon raivaus

Taimikon raivaus, eli taimikon varhaisperkaus on istutuksen jälkeen ensimmäinen metsänhoitotyö. Taimikon raivauksessa poistetaan kaikki muut paitsi kasvatettavat taimet.

Taimikon raivaus on tärkeää tehdä oikeaan aikaan, ylimääräisen vesakon ollessa pientä. Kun taimikon raivaus tehdään ajoissa, sen kustannukset pysyvät maltillisena ja kasvatettava taimikko säilyttää hyvän kasvukunnon. Yleensä paras aika taimikon raivaukselle on noin viiden vuoden kuluttua istutuksesta.

Taimikon harvennus

Taimikon harvennuksessa valitaan puut jotka jätetään kasvamaan ensiharvennukseen asti. Taimikkoon jätetty tiheys, puulajisuhteet ja puiden sijainti kuviolla (eli tilajärjestys) määräävät pitkälti tulevien hakkuiden tuloksen.

Taimikon harvennus onkin tärkeämpi metsänkäsittelyvaihe kuin yleensä ajatellaan. Metsästä saatu tulos on kiinni siitä minkälainen metsä taimikon harvennuksessa jätetään kasvamaan. Lannoituksilla ja laatuharvennuksilla voidaan parantaa tuottoa, mutta niillä ei korjata huonoa lähtötilannetta.

Taimikon harvennuksessa on tärkeää, että tiheys on riittävä, mutta ettei taimikko ole myöskään liian tiheä. Liian tiheä taimikko kasvaa kyllä pituutta, mutta läpimitan kasvu jää huonoksi. Tämä vaikuttaa ensiharvennuksen saantoon ja koko kiertoajalla metsikön tukkiprosenttiin.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa metsästä poistetaan hakkuuta haittaava aliskasvos. Ennakkoraivauksen tarvetta voi vähentää tai välttää kokonaan jos aiemmat työlajit (taimikon raivaus ja harvennus) tehdään kunnolla ja oikeaan aikaan.

Taimikon heinäys

Pahasti heinittyviä taimikoita on hyvä heinätä, eli poistaa taimea uhkaava heinikko taimen ympäriltä. Heinäys kannattaa tehdä tarvittaessa ja vain niiden taimien ympäriltä jotka ovat pahasti heinikon sisässä. Näin säästytään tyhjältä työltä ja kustannukset pysyvät kurissa.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin saat tarjouksen helposti ja kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Markku Räsänen

0500 913 574

markku.rasanen@metsatoimisto.fi

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

Yhteydenottopyyntö

Viestin tarkoitus

Työlajit