Metsäsuunnitelma

Kysy tarjous

Metsäsuunnitelman hyödyt

Tarkka tieto metsäomaisuudesta, metsäsuunnitelmassa on kuviokohtaisesti puumäärät ja kehitysennusteet.

Selkeät suositukset optimaalisille hakkuuajankohdille ja tarvittaville metsänhoitotoimenpiteille.

Vaihtoehtoiset kasvatusvaihtoehdot. metsänomistajan on helppo verrata miten metsiä tulisi kasvattaa ja mitä toimenpiteitä tehdä, kun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selkeästi esitetty.

Metsäsuunnitelma kuvastaa metsänomistajan tavoitteita

Metsäsuunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaan ja tämä näkyy ennen kaikkea tehtävissä toimenpiteissä, eli hakkuissa ja hoitotöissä. Metsänomistajan onkin tärkeää selkeyttää omat tavoitteensa ensin itsellensä ja sen jälkeen metsäasiantuntijalle, näin metsäsuunnitelmasta saadaan tilaajaa miellyttävä ja tätä hyvin palveleva ohjekirja.

Metsäasiantuntija voi toki ehdottaa vaihtoehtoisia tavoitteita, jos metsänomistaja ei itse osaa sanoa tai päättää mitä hänen tavoitteensa lopulta olisivat. Metsänomistajan tavoitteita metsäsuunnitelmalle voivat olla mm.: taloudellinen tuotto, tasaiset hakkuutulot ja hoitomenot, maiseman säilyttäminen, tai luonto- ja ympäristötekijöistä huolehtiminen. Usein lopullinen tavoite on yhdistelmä eri tavoitteista, esimerkiksi metsätilalla yleisesti pyritään maksimoimaan taloudellista tuottoa, mutta vaikkapa kesämökin läheisyydessä tehdään toimenpiteitä ottaen maiseman muutos huomioon.

Metsäsuunnitelmaa hankkiessa on ensisijaisen tärkeää varmistua siitä, että metsäasiantuntija on todella tekemässä metsänomistajan haluaman suunnitelman! Meillä tämän on aina toiminnan lähtökohta.

Metsäsuunnitelman tekeminen

Metsäsuunnitelma on metsänomistajalle räätälöity ja yksilöity tietopaketti sekä ohjekirja metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle. Se onkin yksi metsätalouden tärkeimmistä työkaluista.

Metsäsuunnittelu aloitetaan käymällä mahdollinen vanha suunnitelma läpi. Vanhan suunnitelman ja laserkeilattujen metsävaratietojen yhdistelmänä kootaan pohja uudelle suunnitelmalle, tässä vaiheessa puustotiedot on karkealla tasolla tiedossa. Metsäsuunnitelman teko jatkuu maastotarkistuksella. Maastossa tarkennetaan puustotietoja ja tehdään toimenpide-ehdotukset metsikkökuvioille. Maastossa tarkkaillaan erityispiirteitä ja muita ominaisuuksia jotka vaikuttavat tilan arvoon tai toimenpiteiden valintaan. 

Maastokäynnin jälkeen metsäasiantuntijalla on selkeä näkemys parhaista käsittelyketjuista ja toimenpiteistä metsätilalta. Metsäasiantuntija käy vielä käsittelyketjut läpi ja antaa omistajan tavoitteita heijastelevan ehdotuksen metsätilan käsittelystä. Tässä vaiheessa voidaan ehdottaa myös vaihtoehtoisia, alkuperäisistä tavoitteista poikkeavia käsittelyketjuja, jos ne lisäävät metsänomistajan saamaa hyötyä metsästään. Lopuksi metsänomistaja päättää vaihtoehtoisista käsittelyketjuista parhaan ja hyväksyy lopullisen suunnitelman. 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä tai täytä viereinen lomake, niin katsotaan löytyykö metsistä hyviä kohteita metsänlannoitukseen!

Mikko Räsänen

040 632 6925

mikko.rasanen@metsatoimisto.fi

Jätä yhteydenottopyyntö metsäsuunnittelusta

Viestin tarkoitus

Työlajit